Seura, jonka kilpailutiedot näytetään:
 
 
Tunnus:
Salasana:
Rekisteröidy »
 
Rekisteröidy »
Biljardi.org » SBiL » Liveseuranta Sarjat ja kilpailut Tulokset Rankinglistat Pelaajat Seurat Pelipaikat Tuloshaku

Biljardi.org — biljardia livenä netissä ja mobiilissa

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Biljardi.org-palvelun käyttäjä- ja pelaajarekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 09.05.2021

1. Rekisterinpitäjä

Resulttia Solutions (Y-tunnus 1468509-8)
Pispalan valtatie 54 LH 62
33270 TAMPERE

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Mika Salonen
Sähköpostiosoite: info@biljardi.org
Puhelinnumero: 045 277 8527

3. Rekisterin nimi

Biljardi.org-palvelun käyttäjä- ja pelaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitus

Biljardi.org on suomalaisen biljardin kilpailunhallintajärjestelmä, joka on toteutettu Suomen Biljardiliitto ry:n, sen jäsenseurojen ja pelaajien käytettäväksi. Rekisterinpitäjällä on Suomen Biljardiliitto ry:n kanssa Biljardi.org-palvelua koskeva toimitussopimus ja sen lisäksi erillinen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen, Suomen Biljardiliitto ry:n ja jäsenen välisen jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän ja/tai liiton oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin: jäsenyyksien ylläpito, lisenssien voimassaolon tarkistus, kilpailutoiminnan toteutus, kilpailuihin liittyvä viestintä, tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu, analysointi ja tilastointi sekä Biljardi.org-palvelun toiminnan suunnittelu ja kehitys.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedoista kerätään rekisteriin jäsenyyden tai biljardikilpailun mukaiset tarpeelliset henkilötiedot: kirjautumistiedot (käyttäjätunnus, salasana, kirjautumiskerrat ja ajankohta), käyttäjäluokitus, sähköpostiosoite, etunimi, sukunimi, kunta, maatunnus, seura, puhelinnumero, sukupuoli, syntymäpäivä, rekisteröitymistiedot (ajankohta ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus), tieto käyttöehtojen hyväksymisestä, käyttäjätietojen muokkausajankohta sekä Suomisportin sportti-ID. Lisäksi henkilötietoja voivat olla kieli, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja alaikäisen kohdalla huoltajan tiedot (nimi, sähköposti ja puhelinnumero).

Lisäksi rekisteröidään seuraavat kilpailutoiminnassa ja tulospalvelussa tarvittavat tiedot: kilpailuiden ja pelaajien ilmoittautumiset, kilpailukausien pelaajastatukset, kilpailuiden villikorttioikeutetut, kilpailuiden kilpailunjohtajat, pelaajien kilpailukohtaiset ranking- ja kompensaatiopisteet, pelaajien ottelukohtaiset tilastot ja tulokset sekä pelaajien lisenssit ja kilpailukiellot.

Rekisterissä on myös tieto siitä, minkä seurojen ja pelipaikkojen yhteyshenkilö kukin henkilö on. Yhteyshenkilöistä rekisteriin kirjataan puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat rekisteröidyn itsestään antamat tiedot, kilpailunjärjestäjien syöttämät pelaaja-, ilmoittautumis- ja ottelutiedot sekä Suomen Biljardiliitto ry:n lisenssirekisteri, joka on Suomen Olympiakomitea ry:n ylläpitämässä Suomisport-järjestelmässä. Alaikäisen henkilön henkilötietoja voidaan kerätä myös huoltajalta.

7. Tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Rekisterinpitäjän työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjän lukuun henkilötietoja voivat käsitellä myös tarkoin valitut, Suomen Biljardiliitto ry:n hyväksymät alihankkijat ja yhteistyökumppanit. Näissä tapauksissa rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin siitä, etteivät nämä tahot käsittele henkilötietoja muutoin kuin rekisterinpitäjän ohjeita, tätä tietosuojaselostetta ja sitä täydentäviä sopimuksia noudattaen.

Rekisterinpitäjä ei koskaan luovuta tarpeettomia tietoja kolmansille osapuolille. Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole itse antanut siihen lupaa.

Rekisteritietoja voidaan käyttää tutkimustarkoituksiin. Tutkimustarkoituksiin tiedot anonymisoidaan, eli muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

8. Henkilötietojen säilytys

Rekisterinpitäjä huolehtii aktiivisin toimenpitein rekisteriin tallennettujen tietojen ajantasaisuudesta.

Rekisteröidyn tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on rekisterin käyttötarkoituksen mukaan tarpeen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaista. Historiatietojen säilyttämiseksi ja tulosten arkistoimiseksi tarvittavia henkilötietoja säilytetään pysyvästi.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien ylläpitotunnuksia ja muita palvelun turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tiedot säilytetään tietokoneilla, joille on pääsy vain tietyillä henkilöillä. Koneet on suojattu asianmukaisesti.

Rekisterin tiedot kerätään Biljardi.org-palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Käyttöoikeudet määrittelee rekisteriasioista vastaava henkilö.

Jos rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Henkilötiedot tulostetaan manuaalisesti ainoastaan tarvittaessa. Manuaalinen aineisto tuhotaan välittömästi, kun sen käsittelyyn ei ole enää laissa tarkoitettua perustetta.

Rekisterinpitäjän tulee välittömästi ilmoittaa Suomen Biljardiliitto ry:lle kaikista epäilemistään tai havaitsemistaan rikkomuksista käsittelemiensä henkilötietojen osalta.

Mahdollisten tietoturvaloukkausten sattuessa rekisterinpitäjä on velvoitettu ilmoittamaan asiasta 72 tunnin kuluessa valvontaviranomaiselle ja rekisteröidyille.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.05.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

12. Rekisteriselostetta koskevat muutokset

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.
Biljardi.org-palvelun esittely Biljardi.org kilpailunjärjestäjille Biljardi.org kilpapelaajille Käyttöehdot Rekisteriseloste Toteutus: Resulttia Solutions